ยาเกาต์ สำหรับการรักษาโรคเกาต์

ยาเกาต์ สำหรับการรักษาโรคเกาต์

การโจมตีของโรคเกาต์เฉียบพลันใช้เมื่อมีอาการปวด เพื่อลดการอักเสบในข้อต่อ ยาสามารถหยุดยาได้เมื่อความเจ็บปวดดีขึ้น ยาที่ใช้เป็นหลัก ได้แก่

1. ยาโคชิซีน (colchicine) ออกฤทธิ์โดยลดการอักเสบจากผลึกกรดยูริก และลดการทำลายของข้อกระดูกจากการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว

2. ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) เช่น นาพรอกเซน (naproxen) อินโดเมทาโดนซิน (indomethacin) ทำให้เกิดการอักเสบ ปวด บวม ให้

3 กลุ่มยาสเตียรอยด์กินได้ glucocorticoids ในช่องปากเช่น prednisolone (prednisolone) ทำหน้าที่เป็นยาแก้อักเสบ

ยาเกาต์อีกประเภทหนึ่งคือยาลดกรดยูริก ใช้เมื่อโรคข้ออักเสบกำเริบมากกว่าปีละ 2 ครั้งด้วยโรคข้ออักเสบเรื้อรัง หรือมีปุ่มโทฟัส ยากลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อละลายผลึกเกลือโมโนโซเดียมยูเรต

จากเนื้อเยื่อและป้องกันการตกผลึกอีก ดังนั้นผู้ป่วยจึงต้องซื้อจาก ร้านยารักษาเก๊าท์

allopurinol (allopurinol) febuxostat2. ยาที่เร่งการขับกรดยูริกออกทางไต (สาร uricosuric) 1,2 ทำงานโดยการยับยั้งการดูดซึมกรดยูริกกลับผ่านท่อเส้นเลือดฝอยในไต การลดลงของกรดยูริกในเลือด ได้แก่ probenecid, sulfinpyrazone, benz-bromarone (เบนซ์โบรมาโรน) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่กับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการรักษาโรคเกาต์ เช่น

ลดการรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูง10 อาหารดังกล่าว ได้แก่

o สัตว์ปีก เช่น เป็ด ห่าน ไก่

o เครื่องในสัตว์ เช่น เซ็งจิ ตับหมู ตับอ่อน ตับอ่อน ไต

o ปลาและสัตว์น้ำบางชนิด เช่น ปลาเทราท์ ปลาอินทรีย์ ปลาซาร์ดีน ปลาดุก ไข่ กะปิ กุ้ง ผักชี หอย

o ผักและธัญพืชบางชนิด เช่น อะคาเซีย อะคาเซีย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ

o เห็ด ยีสต์

• หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เบียร์เพียงอย่างเดียว พบว่าผู้ป่วยโรคเกาต์ที่ดื่มเบียร์นั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดเกาต์มากขึ้นประมาณ 2.5 เท่า เนื่องจากมีปริมาณพิวรีนสูงในเบียร์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นกรดยูริกได้

Comments are closed.